När vi utför energideklarationen behöver vi information om byggnaden och dess energianvändning. Klicka nedanför för att se vad vi frågar efter och gör vid besöket.