Klarar din byggnad kraven?

De flesta banker ger rabatt till de bolånekunder som har en villa (eller bostadsrätt*) med energiklass C eller bättre i en energideklaration (t.ex. SBAB). Andra banker kräver oftast energiklass A eller B.

Energiklass C motsvarar de nybyggnadskrav som ställs på ett hus som byggs idag, vilket i praktiken innebär ett nära-nollenergihus. Kraven är med andra ord väldigt höga.
Vi kan kontrollera om er villa eller ert radhus klarar kraven, och om den gör det kan vi utföra en energideklaration. Se längst ner på sidan för ett antal exempel på  byggnaders energiklasser i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Hur fungerar det?

Ni svarar på ett antal frågor och mailar svaren till oss. I samma mail bifogar ni även bilder på er senaste el och vattenfaktura. Mailadressen ni ska skicka till är: grontbolan@enara.se. Maila helst både fakturor och svaren på frågorna i samma mail. Om byggnaden värms med fjärrvärme, gas, pellets eller ved behöver vi även se bilder på dessa fakturor eller styrkta uppgifter om förbrukad mängd. 

Om byggnaden nyligen är uppförd och inte varit bebodd ett helt år (12 månader) har man ännu inte någon årsförbrukning att använda i energideklarationen. Då kan man  istället använda energibalansberäkningen som gjordes vid bygglovsansökan som underlag för energideklarationen. I dessa fall behövs inga fakturor och inga svar på frågorna som handlar om förbrukning och energianvändning.

Ladda hem frågorna via länken nedan.

Om kraven på minst energiklass C uppfylls utför vi energideklarationen och i de fall kraven inte uppfylls (energiklass D, E, F eller G) utförs ingen energideklaration, men ni får reda på vilken energiklass byggnaden hade fått vid en energideklaration.. Anledningen till att vi inte kan utföra deklarationen är att Boverket ställer krav på att ett platsbesök med besiktning måste göras om byggnaden har högre energiklass än C. Vid energiklass C, B eller A behövs inget platsbesök.

Priset för kontrollen och beräkningar är 295 kr vid betalning med Swish. Om vi skickar en faktura (20 dagar) är priset 395 kr.

Om byggnaden uppfyller kraven för energiklass C eller bättre är det totala priset 1 395 kr för både kontroll och utförd deklaration vid betalning med Swish. Om vi skickar en faktura (20 dagar) är priset 1495 kr. En energideklaration registreras hos Boverket samt mailas till er.

För att få Swishrabatten på 100 kronor krävs betalning via Swish senast dagen efter kontrollen och/eller energideklarationen utförs.
I annat fall skickas en faktura med det ej rabatterade priset. Alla priser är inklusive moms.

Låter det krångligt? Ring oss eller maila till grontbolan@enara.se så förklarar vi. 

*Detta erbjudande gäller enbart villor/radhus. Bostadsrätter ska energideklareras gemensamt av föreningen och då gäller andra villkor.


Exempel på olika byggnaders energiklasser

Här kan ni kontrollera om er förbrukning är i närheten av de krav som ställs för att få ett grönt bolån.
I exemplen finns byggnader med frånluftsvärmepump, fjärrvärme och biogas i Skåne, Göteborg och Stockholm.