Exempel på energiklasser i Skåne, Göteborg, Stockholm och Luleå

Energiklasser år 2024. I energideklarationen jämförs byggnaden med gällande nybyggnadskrav (BBR29).
Nedanstående exempel ska endast ses som ett ungefärligt riktvärde. Det är många olika faktorer som påverkar vilken energiklass en byggnad får. 

Den övre gränsen för energiklass C är 90 kWh/m2 och år (Primärenergital). För att byggnaden ska placera sig i energiklass B måste förbrukningen vara minst 25% lägre. För att byggnaden ska placera sig i energiklass A måste förbrukningen vara minst 50 % lägre. 


Byggnader med en uppvärmd yta (Atemp) som är mindre än 131 kvadratmeter får ha en något högre förbrukning. 

Småhus >130 m2 Atemp, Maximalt primärenergital för energiklass C, 90 kWh/m2 och år.
Småhus >90-130 m2 Atemp. Maximalt primärenergital för energiklass C, 95 kWh/m2 och år.
Småhus >50-90 m2 Atemp. Maximalt primärenergital för energiklass C, 100 kWh/m2 och år.
Exempel 1-4 Byggnad med frånluftsvärmepump. 
Exempel 5-7 Byggnad med fjärrvärme
Exempel 8-11 Byggnad med biogas enligt avtal. På fakturan från gasleverantören står det om ni har biogasavtal.
Har man en några år gammal byggnad med en frånluftsvärmepump av den mer "effektiva typen". T.ex. Nibe F730 eller F750 brukar det inte vara några problem att klara kraven för energiklass C eller ofta till och med energiklass B.


Exempel 1. Byggnad som värms med frånluftsvärmepump (el),
150 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet.
Elförbrukning. 15 000 kWh per år inklusive hushållsel.
Kallvattenförbrukning 150 m3 per år. 
Skåne: Primärenergital 145 kWh/m2 Energiklass E
Göteborg: Primärenergital 132 kWh/m2 Energiklass E
Stockholm: Primärenergital 122 kWh/m2 Energiklass E
Luleå: Primärenergital 91 kWh/m2 Energiklass D


Exempel 2. Byggnad som värms med frånluftsvärmepump (el).
150 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet.
Elförbrukning 9 000 kWh per år inklusive hushållsel.
Kallvattenförbrukning 150 Kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 57 kWh/m2 Energiklass B
Göteborg: Primärenergital 53 kWh/m2 Energiklass B
Stockholm: Primärenergital 50 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 43 kWh/m2 Energiklass A


Exempel 3. Byggnad som värms med frånluftsvärmepump (el),
200 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet.
Elförbrukning 12 000 kWh per år inklusive hushållsel.
Kallvattenförbrukning 180 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 70 kWh/m2 Energiklass C
Göteborg: Primärenergital 63 kWh/m2 Energiklass B
Stockholm: Primärenergital 58 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 45 kWh/m2 Energiklass A


Exempel 4. Byggnad som värms med frånluftsvärmepump (el),
100 m2 uppvärmd yta. 2 personer i hushållet.
Elförbrukning 8 000 kWh per år inklusive hushållsel.
Kallvattenförbrukning 100 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 103 kWh/m2 (krav för C= 95) Energiklass D
Göteborg: Primärenergital 95 kWh/m2 (krav för C= 95) Energiklass C
Stockholm: Primärenergital 88 kWh/m2 (krav för C= 95) Energiklass C
Luleå: Primärenergital 63 kWh/m2 (krav för C= 95) Energiklass B


Exempel 5. Byggnad som värms med fjärrvärme.
150 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet.
Fjärrvärmeförbrukning 15 000 kWh per år.
Kallvattenförbrukning 180 kubikmeter per år..
Skåne: Primärenergital 85 kWh/m2 Energiklass C
Göteborg: Primärenergital 78 kWh/m2 Energiklass C
Stockholm: Primärenergital 72 kWh/m2 Energiklass C
Luleå: Primärenergital 50 kWh/m2 Energiklass B


Exempel 6. Byggnad som värms med fjärrvärme,
200 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet.
Fjärrvärmeförbrukning 15 000 kWh per år.
Kallvattenförbrukning 180 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 60 kWh/m2 Energiklass B
Göteborg: Primärenergital 58 kWh/m2 Energiklass B
Stockholm: Primärenergital 54 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 41 kWh/m2 Energiklass A


Exempel 7. Byggnad som värms med fjärrvärme,
100 m2 uppvärmd yta. 2 personer i hushållet.
Fjärrvärmeförbrukning 8 000 kWh per år.
Kallvattenförbrukning 60 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 75 kWh/m2 Energiklass C
Göteborg: Primärenergital 69 kWh/m2 Energiklass B
Stockholm: Primärenergital 64 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 46 kWh/m2 Energiklass A


Exempel 8. Byggnad som värms med biogas enligt avtal, 150 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet. Gasförbrukning 15 000 kWh per år. Kallvattenförbrukning 180 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 72 kWh/m2 Energiklass C
Göteborg: Primärenergital 62 kWh/m2 Energiklass B
Stockholm: Primärenergital 58 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 43 kWh/m2 Energiklass A


Exempel 9. Byggnad som värms med biogas enligt avtal, 150 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet. Gasförbrukning 12 000 kWh per år. Kallvattenförbrukning 180 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 58 kWh/m2 Energiklass B
Göteborg: Primärenergital 49 kWh/m2 Energiklass B
Stockholm: Primärenergital 46 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 35 kWh/m2 Energiklass A 


Exempel 10. Byggnad som värms med biogas enligt avtal. .200 m2 uppvärmd yta. 4 personer i hushållet Gasförbrukning 15000 kWh per år. Kallvattenförbrukning 180 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 54 kWh/m2 Energiklass B 
Göteborg: Primärenergital 50 kWh/m2 Energiklass B 
Stockholm: Primärenergital 47 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 36 kWh/m2 Energiklass A 


Exempel 11. Byggnad som värms med biogas enligt avtal. 100 m2 uppvärmd yta. 2 personer i hushållet Gasförbrukning 8000 kWh per år. Kallvattenförbrukning 60 kubikmeter per år.
Skåne: Primärenergital 65 kWh/m2 Energiklass B 
Göteborg: Primärenergital 60 kWh/m2 Energiklass B 
Stockholm: Primärenergital 54 kWh/m2 Energiklass B
Luleå: Primärenergital 40 kWh/m2 Energiklass A