Platsbesök brf och hyresfastighet


Platsbesök brf och hyresfastighet.

För att utföra energideklarationen behöver vi nedanstående information:

Namn på byggnadens ägare.
Ägarens organisationsnummer.
Kontaktperson, namn, telefonnummer och mailadress.
Fakturaadress.

Antal byggnader som ska ha energideklaration utförd (Det behövs en energideklaration per byggnad som värms upp och är större än 50 kvadratmeter. Om två eller fler byggnader sitter ihop kan det räcka med en deklaration för dessa).

Varje enskild byggnads storlek i kvadratmeter. 
Byggår för varje byggnad.
Fastighetsbeteckning/ar.

Årsförbrukning av el, kallvatten och eventuellt fjärrvärme och gas (när detta finns)
Dessa uppgifter står på den senaste fakturan från leverantören.
När det gäller el brukar det vara tillräckligt med nätleverantörens faktura.

Tillämpas kallhyra eller varmhyra? Betalar hyresgäster hushållsel?

Om en radonmätning är utförd behöver vi se mätrapporten.

Om en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd behöver vi se OVK-rapporten.

Vad händer vid platsbesöket?

Vid besöket ställer vi också frågor om hur många lägenheter och eventuellt lokaler som finns i varje byggnad, hur varmt det har varit i byggnaderna vintertid och om hur el använts. Exempelvis om det finns tvättstuga som förbrukar el.

Vi kommer också utföra en energibesiktning av varje byggnad där vi går runt och tittar på olika byggnadsdelar såsom fönster, ytterdörrar, radiatorer, pannrum, ventilationsanläggning, vindsutrymme (för att se tjockleken på isoleringen), tvättstuga och eventuell källare, m.m. Det brukar räcka att vi tittar i en lägenhet om lägenheterna har samma konstruktion, ventilation och uppvärmningssystem.

Räkna med att besöket tar ungefär 30-90 minuter. Tiden beror på hur många byggnader som ska energideklareras.