Platsbesök Villa
Information och uppgifter vi behöver:

Namn på byggnadens ägare.

Ägarens personnummer, mailadress och mobilnummer.

Fakturaadress (om betalning inte görs med Swish).

Ansvarig mäklare, för att vi ska kunna maila energideklarationen till mäklaren.

Byggnadens storlek i kvadratmeter.

Byggår.

Fastighetsbeteckning.

Årsförbrukning av el, kallvatten samt eventuellt fjärrvärme och gas (när detta finns).
Dessa uppgifter står på den senaste fakturan från leverantören.
När det gäller el brukar det vara tillräckligt med nätleverantörens faktura.

Om en radonmätning är utförd behöver vi se mätrapporten.

Finns det någon ytterligare fristående byggnad på fastigheten som behöver en energideklaration?
Om ni exempelvis har en gäststuga som är större än 50 kvadratmeter och som har värmts upp samt har använts under perioden behöver denna enligt Boverkets regler en egen energideklaration.

Vad händer vid platsbesöket?

Vid besöket ställer vi också frågor om hur många som bott i byggnaden den senaste tiden, hur varmt det har varit i byggnaden vintertid och om el använts till annat som exempelvis laddning av el / hybridbil, uppvärmning av utespa, garage eller förråd, m.m. Energi som inte använts av byggnaden ska tas bort och ska inte belasta byggnadens energiprestandavärde.

Vi går ett "varv" i byggnaden och tittar då på olika byggnadsdelar såsom fönster, ytterdörrar, radiatorer, uppvärmningssystem, ventilation, vindsutrymme (för att se tjockleken på isoleringen) och eventuell källare, m.m. Detta gör vi för att försöka hitta energibesparande åtgärdsförslag som  minskar byggnadens energiförbrukning och driftskostnad.
Åtgärdsförslagen ska vara ekonomiskt lönsamma och är inte på något sätt tvingande att utföra. Det är enbart förslag. 

Räkna med att besöket tar cirka 60 minuter.