Priser på villa och areatjänster

Energideklaration villa
(
med platsbesök)

Energideklaration av villa/radhus. Upp till 300 m2.
Pris: 2195 kr.

.

Energideklaration villa
(utan platsbesök)

Energideklaration nybyggd villa eller för Grönt bolån. Byggnaden måste uppfylla gällande nybyggnadskrav (Energiklass C). Pris 1 495 kr vid 20 dagars faktura.
100 kr rabatt vid betalning med Swish =

1 395 kr.
OBS! Utförs i hela landet. Se Grönt bolån för mer info.

Areamätning villa

0-160 m2        2 395 kr
161-300 m2     3 395 kr

Areamätning lägenhet 

0-70 m2          1 795 kr
71-100 m2       1 995 kr
101-200 m2     2 595 kr

Radonindikering av villa

Snabbmätning av radonhalten i inomhusluften för en indikation. Kan göras alla årstider och när ett omedelbart besked önskas. Gäller ej som långtids radonmätning.

Pris 1 890 kr

Alla priser är inklusive moms.