Varför ska man göra en Areamätning?

Väldigt många bostäder har fel registrerad boarea. Oftast är bostaden större än den registrerade uppgiften.
Det gäller både lägenheter och villor i främst äldre byggnader. som inte är uppmätta de senaste årtiondena.

Anledningen är att sättet man mäter på har förändrats. När man gör en areamätning idag inkluderas även innerväggar (upp till 30 cm tjocklek), garderober, skafferi och fönsternischer i boarean.
Förr ingick inte dessa ytor utan boarean var i princip den uppmätta golvytan.
I många fall har vi sett att detta gör en skillnad på cirka 5-8 % mellan den registrerade boarean och den boarea vi mäter upp. 

När det gäller äldre villor är ofta den registrerade boarean mindre än den verkliga eftersom det tidigare var gynnsamt med ett lägre taxeringsvärde av skatteskäl. Boarean påverkade taxeringsvärdet och man strävade efter ett så lågt taxeringsvärde som möjligt för att få mindre fastighetsskatt. Man registrerade helt enkelt en mindre boarea hos skatteverket eftersom detta ändå aldrig kontrollerades.

Spelar detta någon roll?
Om man ska sälja eller värdera sin bostad spelar boarean en väldigt stor roll. Boytan är en av de egenskaper som påverkar bostadens värde mest. Med dagens kvadratmeterpriser gör några kvadratmeter extra en relativt stor skillnad på bostadens värde.

Är bostaden uppmätt de senaste 20-30 åren finns det oftast ingen anledning att mäta upp den igen, om man inte byggt till eller på annat sätt förändrat bostadens area..